מעבר להגנה על חיי אדם, מערכת ההתרעה בפני רעידת אדמה של EQI יכולה לספק פתרונות לשורה ארוכה של סיכוני רעידת אדמה עבור מתקנים שונים, על ידי הפעלת בקרים אוטומטיים.
הבקרים מפעילים או עוצרים פעולת מערכות אחרות (הולכת גז, מעליות, אלקטרו מגנט, חומרים מסוכנים, גיבויי מחשוב ועוד).
הפעלת בקרים אלו תלויה באפיוני ההתרעה המתאימים לכל אתר, וביכולתו של הארגון לפעול להטמעת הפתרונות.