במרחב הגיאולוגי הישראלי, זמני ההתרעה יהיו עד עשרות שניות, תלוי במוקד רעידת האדמה ועוצמתה. זמן זה מנצלים לתחילה מיידית של ביצוע תרגולת.

ללא התרעה כולנו נבזבז זמן רב עד ההפנמה שאנו מצויים באירוע רעידת אדמה. במעלית, במפעל רועש, במצב שינה לא נרגיש שאנו ברעידה. עם התרעה מנצלים זמן יקר זה לביצוע התרגולת.

בנוסף, חולף זמן בין תחילת רעידת אדמה לתחילת ההתמוטטות (בדרך כלל התמוטטות מתרחשת בשיא הרעידה, ולעיתים המבנה אינו מתמוטט אלא בגל רעידה שני (אפטר שוק). גם זמן זה מנוצל עתה באופן מושכל.

מערכת התרעה בפני רעידת אדמה מספקת התרעה של עשרות שניות שיש לנצל לביצוע מיידי של תרגולת להצלת חיים ושרידות - ההבדל בין חיים למוות.
 
האם ניתן להגדיל את זמן ההתרעה?
 
מדי פעם נשמעים דיבורים על מערכי התרעה "מרחוק", אשר – כך נטען – מגדילים את זמן ההתרעה בפני רעידת אדמה. חובה להבין – אם תרצה להגדיל את זמן ההתרעה – "תשלם" על כך בהתרעות שווא.

מערכת התרעה בפני רעידת אדמה (מערכת מקומית) המותקנת באתר אינה מפיקה התרעת שווא היא תמיד מתריעה כשהרעידה המגיעה אלינו מסוכנת לנו (רעידת אדמהחלשה אינה מצדיקה התרעה), ואף פעם אינה מתריעה כשהרעידה אינה מסוכנת או לא תשפיע עלינו.
מערך התרעה מרחוק יכול להיות מותקן באזור מועד לרעש. התרעה אשר תישלח אלינו "מרחוק" עשויה להקדים את ההתרעה המקומית בתוואי הגיאולוגי בישראל בשניות בודדות – אך היא אף פעם לא מדוייקת, ובעלת פוטנציאל כשל גדול של התרעות שווא, ותלויה בתווך תקשורת.

בנוסף - על פי תנאי הגיאולוגיה בישראל, אין אזור אחד המועד לרעידת אדמה, והיא עלולה להגיע מכיוונים שונים.

בשל הסיבות האלו, והצורך בהעדר תלות בתקשורת כתנאי להתרעה - מערכת התרעה מקומית מספקת את המענה האמין והממוקד ביותר. 

מערכת התרעה מקומית היא המערכת היחידה המאושרת להתקנה ע"י המדינה.