EQI היא המחוללת של תחום ההתרעה בפני רעידות אדמה בישראל. EQI שרטטה את עקרונות היסוד הקובעים כי ההתרעה חייבת להיות אמינה וכשירה כל עת להינתן "ברגע אמת".

אנו רגילים לצרוך מוצרים או שירותים שאנו יכולים לבדוק את איכותם, ובדרך כלל נזקם של מוצרים שאינם מספקים הוא קטן, והם מוחלפים.
בכל הנוגע להתרעה בפני רעידות אדמה – אין זה כך. פתרון שאינו מקצועי מספיק גרוע לא פחות מהעדר פתרון שכן עלול לאכזב ברגע האמת.
EQI, כמובילת הסטנדרט בישראל (מערכותיה אומצו על ידי משרד החינוך כפריט חובה במוסדות חינוך) שמה דגש על הטכנולוגיה האמינה ביותר, בתצורה הפשוטה והישימה ביותר, המושלמת באמצעות תרגולת המתאימה לאתר או לארגון. כל אלו יצילו חיים.

השירות שמציעה החברה נשען על:
  • טכנולוגיה עילית "כחול לבן" שנבדקה והוכחה על ידי גורמי מקצוע מובילים בעולם, וביניהם המכון הגיאופיזי הישראלי, מכוני מחקר בארה"ב ואחרים.
  • מערכת סגורה (Stand Alone), נטולת בעיות אמינות, פשוטה ליישום ולתחזוקה, מינימום מוקדי כשל.
  • מוקד 24/7 לבדיקת כשירות יומית של המערכות, בדיקות חצי שנתיות.
  • אפיון התרגולת המתאימה להתגוננות לאתר/ארגון – המותאם לכל לקוח בהתאם לצרכיו.הפעלת בקרים אוטומטיים – בהתאם לצרכי האתר/ארגון

מערכת התרעה בפני רעידת אדמה והשירות תוכננו בקפידה כך ש"ברגע האמת", מחר, בעוד שבוע או בעוד שנים – תינתן התרעה יעילה בעת רעידת אדמה.